Moving Up nominated for Zuiderkerkprijs!

Wonen boven metrostation De Pijp

Nieuwbouwproject, waarbij zeven designappartementen worden gerealiseerd.

Moving Up Amsterdam

Omschrijving project: 20 appartementen verdeeld over twee gebouwen boven metrostation De Pijp
Oppervlakte: Pand Noord 826 m2 bvo en Pand Zuid 1029 m2 bvo
Locatie: hoek Albert Cuypmarkt / Ferdinand Bolstraat (Pand Noord) hoek Ceintuurbaan / Ferdinand Bolstraat (Pand Zuid)

559-150420-c03

Nog even en er loopt over meer dan 9 kilometer een metro van Amsterdam Noord (station Noord, vlak bij het Buikslotermeerplein), onder het centrum van Amsterdam door naar station Zuid.

De metrolijn was controversieel voor en tijdens de bouw, met name vanwege de hoge kosten, de angst voor schade aan de oude binnenstad van Amsterdam en de gemaakte fouten tijdens de bouw. De aanhoudende controverse en de verzakking van meerdere panden aan de Vijzelgracht, zorgden ervoor dat de bouw van de lijn op veel plekken tijdelijk werd stilgelegd, tussen september 2008 en augustus 2009. Een commissie onder leiding van oud-minister Cees Veerman onderzocht of de bouw verder moest gaan, en kwam op 4 juni 2009 tot het advies dat de Noord/Zuidlijn afgewerkt moet worden. Op 1 juli 2009 besloot de Amsterdamse gemeenteraad overeenkomstig.

In 2012  is Edwin Oostmeijer door Gemeente Amsterdam gevraagd om samen met Benthem Crouwel Architecten, die ook verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de metrolijn, appartementen te ontwikkelen boven Station de Pijp.  De gemoederen liepen soms hoog op tijdens informatieavonden in de buurt maar uiteindelijk is het ontwerp voor Pand Noord en Zuid positief ontvangen in de buurt. Er werd zelfs geapplaudisseerd over hoe projectontwikkelaar en architect de op- en aanmerkingen uit de buurt hebben weten in te passen in hun ontwerp terwijl daarvoor ingrijpende aanpassingen nodig waren in de ruwbouw van de metrostations daaronder. Station De Pijp komt onder de Ferdinand Bolstraat tussen de Albert Cuypstraat en de Ceintuurbaan te liggen. Er komen twee perrons boven elkaar te liggen met een diepte van 21 meter onder de grond, zo hoog als een flatgebouw. Station De Pijp kent twee toegangen: één op de hoek van Albert Cuypmarkt (Pand Noord) en één op de hoek van de Ceintuurbaan (Pand Zuid). Beide toegangen worden gemaakt in nieuwe hoekpanden. Dagelijks zullen circa 42.500 passagiers gebruikmaken van dit station. Als het station klaar is, wordt de Ferdinand Bolstraat opnieuw ingericht. Boven de nieuwe hoekpanden worden in totaal 20 appartementen gerealiseerd, in een stoer monoliet volume, met bakstenen die doorlopen in het schuine dak. De bouw van de appartementen is na de zomer van 2015 gestart en zal worden afgerond voordat in 2017 de eerste metrotreinen zullen gaan rijden.

559-150513-N-M

Colofon

Opdrachtgever: ERA Contour B.V. en Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling B.V.
Architect: Benthem Crouwel Architecten